Propuesta para el PE

Indítvány

Propuesta para el Parlamento Europeo (PE)

Az Európai Unió sajtó- és média-kommunikációjának megújítására.

 

Tekintettel arra,

hogy – bár az ez évi európai parlamenti választásokon valamennyi tagállamban valamelyest megnőtt a választók szavazási késztetése – 28 ország polgárai már közel két évtizede egy unióban élnek, alapvetően mégsem ismerik egymást, s a felszínes turisztikai érdeklődésen túl nem is érdeklődnek egymás iránt, s

 • hogy az EU egyszerű átlagpolgárai néhány kivételes eseménytől eltekintve szinte teljes érdektelenséget mutatnak az EU szervezeti működése, döntési mechanizmusai iránt, valamint
 • hogy szinte teljes az érdektelenség a társ tagállamokban folyó élet mikéntje, azaz európai polgártársaink léte, élete iránt,
 • hogy a választásokon – a szerény részvételi hajlandósággal ellentétes tendenciát mutatva – még erősödtek is a nemzetállami lét elsődlegességét hirdető olykor szélsőségesen nacionalista un. euroszkeptikus erők,
 • hogy a multikulturalizmus ellenzői egyre erőteljesebb rasszista arculatot mutatnak, s
 • hogy az EU 2010 szeptember 7-i állásfoglalása (P7_TA(2010)0307) s az annak eredményeként elhatározott lépések sem eredményezték az áhított „Európai Nyilvános Közszféra” létrejöttét, s
 • különös tekintettel arra, hogy sem az Európai Bizottságnak nincs nevezetesen az EU média kommunikációjáért felelős biztosa, sem pedig az Európai Parlament nek nincs média kommunikációs bizottsága,

új szemléletmódra, új eszközökre,
új hatékony média-kommunikációs stratégiára 
s
mielőbbi intenzív cselekvésre van szükség.

Miért van mindez így?

Egyfelől,

 • mert egy átlagos EU polgár számára Brüsszel túl messze van, s az ott születő döntéseket – tisztelet a kivételnek – az EU nemzetállami vezetői nem nagyon igyekeznek polgáraikkal megértetni, ismertetni, e helyett inkább saját politikai cselekvésükkel vannak elfoglalva,
 • mert – hiába a digitális világ, az internet – egy átlagos EU-s polgár nem, avagy csak alig mérhető néhány százalékban veszi a fáradtságot, hogy maga kutasson e területen,
 • mert a nagy nézettségű nemzetállami közszolgálati TV csatornák nem érdekeltek, ill. EU-szkeptikus országvezetés esetén (lásd Magyarország) kifejezetten ellenérdekeltek az Európai Unió értékeinek, eredményeinek közvetítésében, bemutatásában.
 • mert az Európai Unió polgárai (népességük átlagában):
  • nem, vagy nem eléggé érzik magukat európai identitású polgároknak.
  • Nem, vagy nem eléggé ismerik a saját maguk és országaik számára az EU nyújtotta nyilvánvaló előnyöket, lehetőségeket, értékeket,
  • s mert a fenti okok eredményeként azután nem is értékeli, így nem is (eléggé) büszke arra, hogy EU polgárként a világ talán legnagyszerűbb közösségének értékes polgára.

Másfelől,

 • mert az EU alapvetően a liberális demokrácia elvei szerint önkéntesen együttműködő országok szövetsége,
 • mert működése alapvetően a jóhiszemű demokrata gondolkodásra és cselekvésre rendezkedett be, s
 • mert a brüsszeli EU adminisztráció nincs – illetve eddig nem volt – felkészülve a liberális demokrácia formális lehetőségeivel visszaélő belső ellenzéki erők antidemokratikus, illiberális támadásaira.

Mit lehet a fentiek oka? Hogyan fordíthatunk ezen a tendencián?

 A fő ok a nemtudás, az ismeretek, információk hiánya!

 Az információhiány pedig lényegében egyetlen okra az elégtelen kommunikációra vezethető vissza!

(Itt nem csak az un. média-kommunikációra gondolunk, hanem az európai uniós lét széles körű közösségi, kulturális, oktatási és vizuális kommunikációs tereiben is megjelenő tudat- és személyiségformáló hatásokra.)

Ha valóban az elégtelen kommunikáció az egyik legjelentősebb ok,

 Új, hatékony kommunikációs aktivitásra van szükség!

**************

 

Mindezekért a következő indítványt javasoljuk előterjeszteni:

Deklaráció:

Az Európai Uniónak s valamennyi polgárának, – amint azt az EU Alapjogi Charta 11. cikke is megfogalmazza – joga van a szabad és kölcsönös kommunikációra!

Indítvány:

            Az Európai Parlament és az Európai Bizottság részére

 1. A 2019. júniusában újjáalakult Európai Parlament hozzon létre egy média-kommunikációs bizottságot, melynek feladata a vonatkozó EP jogszabályok törvényi előkészítése, majd a megvalósulás kontrollálása.
 2. Az Európai Bizottság alakítson egy 5-7 tagú operatív médiaszakmai tanácsadó team-et, mely széleskörű európai szakmai egyeztetés alapján elkészíti az EU média-kommunikációs stratégiájának tervezetét, előterjesztését az EP döntéshozói számára.
 3. Az Európai Bizottság új elnöke delegálja az EU média-kommunikációs feladatait valamely bizottsági tagra. (Javaslatunk: a bizottság valamelyik új ALELNÖKÉRE.)

 

Javaslatunk, hogy a téma iránt fogékony minden érintett ismerje meg az új média-kommunikációs koncepció kiinduló központi elemének tekinthető

Inter-Európa TV

koncepcióját.    http://ietv.eu/en/inter-europe-tv-2/