Az EU polgárainak identitása

Európa polgárai

az EU nyitott gazdasága, nyitott határai, szabadon áramolható kultúrája, s elméletileg szinte korlátlan kapcsolatteremtési lehetőségei ellenére – általában –

nem ismerik egymást.

Nem, avagy csak érintőlegesen ismerik egymás kultúráját, hagyományait, szokásait, egy-egy nemzet,- etnikum gondolkodásmódját, sajátos gondolatvilágát, történelmét.

Az EU csatlakozás a béke, a nyitottság és a szabadság ígéretét hordozta a belépett ország polgárainak. A csatlakozáskori eufóriát követően azonban egyes európai politikai vezetők – kicsinyes hatalmi érdekeik szolgálatában – ismét a könnyen szavazatokat hozó nemzeti soviniszta, populista, ellenségkereső és ellenséget kreáló politikai mesterkedésbe kezdtek. E populizmusnak sajnálatosan magától értetődő táptalaja Európa zajos történelme, évszázados háborúskodása, ellenségeskedése, nemzeti és etnikai sérelmei, melyek – az egymást csak előítéletesen ismerés okán – oly könnyen felszíthatók.

A kérdés:

Hogyan, s miként ismerhetik meg valóban egymást, s
ismertethetik meg önmagukat is egymással Európa polgárai?

  • Az e kérdésre adott válasz vezet Európa népeinek európai polgárrá váláshoz.
  • Az egymás emberségének előítélet-mentes megismerése, s ekként az európaiság tudatos megélése lesz a kulcs az EP választásokon való részvétel fokozatos növekedéséhez.
  • A pozitív európaiság tudata csökkenti az euroszkeptikus gondolkodást, s növeli a minél nagyobb európai együttműködést.
  • A növekvő „Európai Polgár” öntudat megnehezíti a soviniszta, populista, idegengyűlölő autokratikus politizálás esélyeit.

Az Európai Unió a tájékoztatást, a médiaügyeket – eleddig – alapvetően a tagállamokra bízta. Ekként nem fordított kellő figyelmet a tagországok lakosságának európai identitására, mely oda vezetett, hogy EU szerte megerősödhettek az Uniót ellenző, illetve EU-szkeptikus hangok, s erők.

Az INTER-EURÓPA TV projekt célja, hogy megtörje ezt a passzivitást, s megteremtse az európai identitás alapjait jelentő kölcsönös megismerés lehetőségét.